JÄRVI-SUOMEN UITTOYHDISTYS JA PERKAUS OY

UITTOYHDISTYKSET hoitavat alueellaan puutavaran uittoa ja uittoväylien ylläpitoa. Vuonna 1872 annettiin asetus metsätuotteiden lauttaamisesta, jonka perusteella ensimmäiset uittosäännöt maahamme vahvistettiin. Laajimmillaan uittosäännöstö käsitti yli 1000 päätöstä. Puutavaran yhteisuitto alkoi Kymin Lauttausyhtiön toimesta 1873.

Pohjoisten jokien uittosumat tyrehtyivät 1990-luvun alkuvuosina. Irtouitto loppui viimeisenä Kemijoessa 1992. Sen jälkeen uitto on jatkunut vain Järvi-Suomen alueella ja Vuoksen vesistöissä nippu-uittona. Kymijoen vesistöllä uitto loppui toistaiseksi vuonna 2002. Vesitse puuta kulkee myös proomu- ja aluskuljetuksena.

JÄRVI-SUOMEN UITTOYHDISTYS syntyi Savo-Karjalan Uittoyhdistyksen ja Kymin Uittoyhdistyksen fuusiossa vuonna 1993. Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ainoa jäljellä oleva uittotoimintaa harjoittava vesilain mukaan toimiva uittoyhdistys.

Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen toimialana on vesilain mukaan hoitaa jäsentensä puutavaran uitto ja uittoedunvalvonta ns. yhteisuittoalueella, joka käsittää tällä hetkellä Varkaus-Joensuu –pohjoispuoliset vesistöt. Jäseninä ovat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

PERKAUS Oy on perustettu vuonna 1913 hoitamaan vesikuljetusten edellytysten parantamista rakentamalla, kunnostamalla ja kunnossapitämällä väyliä, laitteita ja rakenteita Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla. V. 2000 yhtiön toiminta laajennettiin kattamaan myös puutavaran uiton, vesikuljetuksen ja varastokäsittelyn. Tätä nykyä Perkaus Oy hoitaa puutavaran nippu-uiton Varkaus-Joensuu –eteläpuolisella vesistöalueella. Perkaus Oy:n omistavat Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Uittoyhtiöt – Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Perkaus Oy – toimivat sisaryrityksinä Savonlinnassa yhteisen hallintokonttorin johdon alaisuudessa. Järvi-Suomen Uittoyhdistyksellä on toimipaikat myös Kuopiossa, Joensuussa ja Nurmeksessa.

>> Takaisin etusivulle


• Yhteystiedot muuttuneet!... (01.01.2018)

• Toimistotilaa myytävänä/vuokrattavana, Heinola... (21.02.2012)

• VENEILIJÄLLE OHJEITA... (19.06.2006)