top of page
Keltainen_olli.jpg

Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen toimialana on vesilain mukaan hoitaa jäsentensä puutavaran uitto ja
uittoedunvalvonta ns. yhteisuittoalueella, joka käsittää tällä hetkellä Vuoksen vesistöalueella
Varkaus-Joensuu –pohjoispuoliset vesistöt. Lisäksi Kymijoen vesistöalueen uittoasiat kuuluvat
Järvi-Suomen uittoyhdistykselle, vaikkakaan siellä ei ole uitettu sitten vuoden 2002.

Yhdistyksen jäseninä nyt ovat Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene
Oyj.

Puuta voi tulla uittamaan kuka tahansa, kun ilmoittaa uittotarpeensa uittoyhdistykselle.

Tämän päivän uittotoiminta perustuu vuonna 2011 säädetyn vesilain 9. lukuun. Vesilain 9. luku –
Puutavaran uitto määrittelee koko uittotoiminnan perustan, uiton oikeudet ja velvollisuudet.

Linkki: Vesilaki 587/2011 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ainoa jäljellä oleva uittotoimintaa harjoittava vesilain mukaan toimiva
uittoyhdistys.

bottom of page