top of page
kuva3.jpg

Perkaus Oy

Perkaus Oy hoitaa puutavaran nippu-uiton ja uittoon kuuluvan edunvalvonnan Vuoksen vesistöalueen
Varkaus-Joensuu –eteläpuolisella vesistöalueella. Toimintaa säätelevät samat toimintaperiaatteet, vastuut ja velvollisuudet kuten vesilain 9. luku säätelee Järvi-Suomen Uittoyhdistyksenkin toimintaa.

 

Perkaus Oy:n omistavat Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Perkaus Oy:llä tarjoaa uittoon kuuluvia palveluita kaikille halukkaille.

Perkaus Oy on perustettu alkujaan vuonna 1913 hoitamaan vesikuljetusten edellytysten parantamista rakentamalla,kunnostamalla ja kunnossapitämällä väyliä, laitteita ja rakenteita Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla. V. 2000 yhtiön toiminta laajennettiin kattamaan myös puutavaran uiton, vesikuljetuksen ja varastokäsittelyn.

bottom of page