top of page
Toiminta 001.jpg

Toiminta

UITTO TÄNÄÄN

Nykyään uittoa harjoitetaan Vuoksen vesistöalueella.

Vuosittain uitettava määrä vastaa reilua 12.000 rekkakuormaa puuta. Tämä puumäärä on pois kuormittamasta maanteitä ja rautateitä. Yhdessä uittolautassa kulkee
parhaimmillaan 400 rekkakuormallista puuta.

Uittokausi kestää vapusta joulukuulle.

Tämän päivän uittotoiminta perustuu vuonna 2011 säädetyn VESILAIN 9. LUKUUN. Vesilain 9. LUKU – Puutavaran uitto määrittelee koko uittotoiminnan perustan, uiton oikeudet ja
velvollisuudet.

Linkki: Vesilaki 587/2011 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Järvi-Suomen uittoyhdistys ja Perkaus Oy vastaavat uittotoiminnasta. Uittoyhtiöt – Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Perkaus Oy – toimivat sisarina yhteisen johdon alaisuudessa.

Järvi-Suomen uittoyhdistys vastaa uittotoiminnasta ns. yhteisuittoalueella Kallavedellä ja Pielisellä.

Perkaus Oy vastaa uittotoiminnasta ns. yksityisuittoalueella Varkauden ja Joensuun eteläpuolisella Tasavesi-Saimaalla. Perkaus Oy:n omistavat Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Käytännön uittotoiminta käsittää puutavaran varastointia ennen uittokautta

uittopaikoilla tapahtuvan puutavaran noston rekka-autoista järveen

uittolautan tekemisen uittopaikoilla hinaukset tehtaille Uittorakenteiden ylläpito

Työt toteuttavat metsä- ja uittoalan urakoitsijat heidän omalla kalustollaan ja henkilökunnallaan. Tänä päivänä uittotoiminta työllistää uittokauden aikana noin 50 henkilöä.

Metsätehon kanssa yhteistyössä laaditussa Uitto-ohjeessa on kuvattu uittotoiminnan käytännön ohjeistus.

Metsäteho.jpg

Uittoverkosto:

Kaikkiaan uitolla on käytettävissä noin 20 uittopaikkaa, joista puita pudotetaan veteen. Pohjoisimmat ovat Nurmeksessa ja Iisalmessa. Uittoväyliä on
noin 1.200 km. Uitto on löytynyt selvän roolin havusellupuiden ja vaneritukkien logistiikkakokonaisuudessa. Näille puutavaralajeille vesivarastointi on sopiva säilytyspaikka, ja tehtaiden vesivarastot ovat pääsääntöisesti käytettävissä ympäri vuoden.

Vuoksen vesistöalueen uittoverkosto on toimiva, jossa mittavia investointivaateita uiton näkökulmasta ei ole.

 

Vuoksen vesistöalueen uittoverkosto käsittää kaikkiaan 26 uittopaikkaa ja puuterminaali: 8 Kallavedellä, 5 Pielisellä ja 13 Tasavesi-Saimaalla.

Aktiivinen2.jpg
bottom of page